Armaturets bestanddele

Reduceret indbygningshøjde

$currentPage/forfatter

Beskrivelse:
Indbygningshøjden kan reduceres ved at placere kompaktlysstofrøret vandret og dermed asymmetrisk i armaturet. Denne placering medfører desværre, at armaturets lysfordeling ikke er helt symmetrisk. Figur: ERCO.

Download høj opløsning (319.64 KB)