Armaturets bestanddele

Temperaturregulering

Alle typer lyskilder afgiver varme. De forskellige typer lyskilder har desuden også en optimal omgivelsestemperatur, ved hvilken lysudsendelsen er maksimal.

Nogle typer lyskilder tåler ikke kulde, mens andre er følsomme over for for høje temperaturer. Derfor er det vigtigt, at temperaturen i et armatur kan holdes på et nogenlunde stabilt niveau.

I mange tilfælde giver temperaturforholdene i et armatur slet ikke anledning til problemer, bl.a. fordi der i mange armaturer er en naturlig ventilation. I de armaturer, hvor varmen kunne have været et problem, har man sørget for at skabe passende åbninger i armaturhuset, som sikrer tilstrækkelig gennemstrømning til naturlig køling. Det gælder f.eks. nogle typer lysrørsarmaturer.

Mens andre lyskilder udsender en del af varmen i form af varmestråling, bliver varmen fra en LED-løsning (lysdioder) sendt bagud til det underlag, lysdioden er monteret på. Hvis LED'en ikke køles, vil temperaturen meget hurtigt stige til over 100 oC, og LED'en vil brænde af. Desuden falder LED'ens lysudbytte med stigende temperatur. I armaturer med LED er det derfor meget vigtig at varmen ledes effektivt væk. I nogle typen er armaturet udformet, så selve armaturhuset fungerer som køling for de LED'er, der er i armaturet. Endelig falder også LED'ers levetid ved forhøjede temperaturer.

I nogle typer armaturer kan kulde være et problem. Det gælder f.eks. vejbelysningsarmaturer. Derfor er disse ofte kapslet på en måde, som netop holder på varmen og sørger for at der ikke bliver for koldt omkring lyskilden. 

 

Relaterede emner: