Armaturets bestanddele

Forsegling og tætning

For nogle typer armaturer er det vigtigt, at armaturets komponenter beskyttes mod unødig tilsmudsning og slitage samt eventuelt vand og andet, der kan trænge ind i armaturet. Derfor anvendes forskellige former for tætningsmaterialer.

Afhængig af armaturets benyttelse, dvs. om det benyttes inde eller ude, i rene eller beskidte omgivelser, med risiko for vandsprøjt, olietåger, eksplosion osv., stilles forskellige krav til armaturets forsegling og tætning.

I Stærkstrømsbekendtgørelsen opererer man med såkaldte kapslingsklasser også kaldet IP-klasser, som gælder for elektrisk materiel, herunder belysningsarmaturer. Med to cifre angiver IP-klassen armaturets beskyttelse mod støv, faste genstande og fugt.

Det første af de to cifre angiver armaturets beskyttelse over for støv, urenheder og andre fremmedlegemer, samt beskyttelsen af personer mod berøring af armaturets elførende dele. Det andet ciffer angiver armaturets beskyttelse over for indtrængen af fugt eller væske. IP-klassen tjener således to formål, nemlig at beskytte både bruger og armatur.

Som det fremgår af tabellen, er den laveste kapslingsklasse IP00, som betyder at armaturet er ubeskyttet, og den højeste IP68, der betyder, at armaturet er støv-, vand- og tryktæt.

 

IP klasser Andet ciffer . . . . . .
Første ciffer Ubeskyttet Dryptæt Regntæt Stænktæt Stråletæt Vandtæt Tryktæt
Beskyttet mod
berøring af hånd
IP 00 IP 01 . . . . .
Beskyttet mod
berøring af finger
IP 10 IP 11 IP 13 . . . .
Beskyttet mod
berøring af tråd
IP 20 IP 21 IP 23 . . . .
Berøringssikkert IP 40 IP 41 IP 43 IP 44 IP 45 . .
Støvafskærmet . . . IP 54 IP 55 . .
Støvtæt . . . . IP 65 IP 67 IP 68

 

I sin simpleste form er forseglingen med almindelige skruer og kan afmonteres med almindeligt værktøj. I mere vedligeholdelsesvenlige armaturer anvendes tætninger, der både kan løsnes og monteres uden værktøj. For mange moderne armaturer kan skift af lyskilder (og glimtændere) foregå uden brug af værktøj, mens adgangen til eksempelvis spoler, kondensator og andet forkoblingsudstyr med længere levetid normalt kræver værktøj.

 

kl-100-50-20-solar-monsun-high.jpg

Billedtekst: IP-klassen for dette industriarmatur er 65, hvilket betyder at armaturet er både støvtæt og stråletæt i forhold til vand.

 

Til selve tætningen anvendes elastiske, formstabile kunstmaterialer, der låses med f.eks. hasper eller lign. af fjederstål (bladfjedre). Ved store temperatursvingninger, hvor især metaller udvider sig eller trækker sig sammen, er en dynamisk samling ofte nødvendig. Derfor anvendes elastiske lister af syntetisk filt i kritiske samlinger mellem de hårde, temperaturfølsomme materialer.

Vejbelysningsarmaturerudendørs projektører og nedgravningsarmaturer er i reglen forseglet med hærdet frontglas eller, for vejbelysningsarmaturers vedkommende, en skærm af kunststof. Frontglas eller anden afskærmning er fastgjort med rustfri lukkebeslag og tætnet med pakninger (f.eks. silikonegummi). Lukkebeslagene giver mulighed for en nem udskiftning af lyskilden i armaturet. Beskyttelsesklassen for vejbelysningsarmaturer er IP23 (regntæt) eller højere, mens projektørerne typisk er udført i minimum beskyttelsesklasse IP 54, hvilket betyder, at de er støvafskærmede og beskyttet mod oversprøjtning. For denne type armaturer stilles desuden specielle krav til den elektriske installation, specielt hvis armaturet skal nedfældes i terræn, og der derfor kan stå vand i hullet omkring. Krav til isolationsklasser fremgår af Stærkstrømsbekendtgørelsen.   

 

Er helt tæt en mulighed?

Armaturets dele og luften inde i et armatur kan udvide sig og trække sig sammen i takt med varmepåvirkningen fra brugen af armaturet eller med vejrpåvirkning. Af denne grund er det rigtig svært at lave armaturer som er helt tætte, og armaturet vil "ånde" med sine omgivelser afhængigt af temperaturen. Dette kan give anledning til betydelige kondensproblemer, og det kan være så grelt, at armaturet over tid kan samle flere deciliter vand inden i. Hvis formålet med en høj tætningsklasse er at holde fugt ude, er det selvsagt ikke formålstjenligt.

I mange udendørs løsninger er der derfor rigeligt med tæthedsklasse IP54, og man kan så til gengæld forsyne armaturet med en "kontrolleret" måde at ånde på, f.eks. gennem et lille filter, således at snavs og insekter holdes ude, samtidig med at armaturet kan slippe af med eventuel fugt.

Relaterede emner: