Armaturets bestanddele

Armaturhus og fatningssystem

Armaturhuset har flere funktioner. Det fungerer som indpakning og skal beskytte lyskilder, fatninger og andet tilbehør. For nogle typer armaturer bidrager armaturhuset desuden til at holde temperaturfølsomme lyskilder varme eller kolde.

kl-100-00-30-astrid-espenhain-berlin-high.jpg

zoomEt armatur skal bl.a. beskytte
lyskilden.
Foto: Astrid Espenhain. 

Nogle typer armaturer er mere udsatte end andre. Det gælder f.eks. armaturer til park- og stibelysning, udendørs projektører samt nogle industriarmaturer. I disse tilfælde er det ekstra vigtigt, at armaturhuset er udformet som en robust enhed, der beskytter indvendige dele mod udefra kommende påvirkninger i form af vand, snavs, slag, spark, rystelser mv.

Endelig skal armaturet se pænt ud eller på anden måde have en visuel fremtoning, som passer til dets anvendelse.

kl-100-00-40-astrid-espenhain-aros-high.jpg

zoomIndbyggede armaturer.
Foto: Astrid Espenhain.

Materialer
Ved fremstilling af armaturhuse anvendes materialer som stål, aluminium, messing, glas, kunststof (akryl, polycarbonat, polyethylen, polyester etc.), gummi, papir og i enkelte tilfælde træ.

I nogle armaturer, f.eks. visse pendeltyper, fungerer armaturhusets inderside som reflektor, hvilket har stor betydning for armaturets lysfordeling og virkningsgrad, dvs. hvordan lyset fra armaturet udsendes og hvor effektivt armaturet er. I mange af disse tilfælde er indersiden af armaturhuset enten diffust hvid eller har en mere eller mindre blank metaloverflade. I andre tilfælde er der anvendt transparente materialer, som f.eks. ætset glas eller opale plastmaterialer.

Når der er tale om armaturer til udendørs brug, udføres armaturhuset ofte i bestandige materialer, som ikke korroderer eller nedbrydes af solen, dvs. materialer som f.eks. plast, aluminium eller galvaniseret stål.

kl-100-00-50-astrid-espenhain-grand-central-high.jpg

zoomArmaturets dimensioner skal passe
til rummet. Foto: Astrid Espenhain.

Design og dimensioner
Når man vælger et armatur til en bestemt anvendelse sker det bl.a. ud fra armaturets ydre form og udseende og det er væsentligt, at armaturhuset har et design, som passer til den arkitektur og indretning, det skal placeres i. Men armaturhusets design og dimensioner har stor betydning for armaturets lysfordeling, virkningsgrad og forhold vedr. blænding. En lille eller meget smal lysåbning kan f.eks. give anledning til blændingsproblemer.

Til nogle typer anvendelse er det desuden væsentligt, at armaturet er robust og gedigent, så det kan klare en del uden at komme til at se slidt ud. Når det gælder arbejdslamper, vægarmaturer og lign. er det desuden vigtigt, at armaturet er nemt at justere.

Fatningssystem

De fleste LED-armaturer til professionel brug har en fast indbygget lyskilde uden fatning, men alle andre armaturer har brug for forbindelse (mekanisk/elektrisk/termisk) med armaturet. Eftersom mængden af sokkeltyper til lyskilder er temmelig stor, gælder dette også for fatninger og fatningssystemer. I de armaturer, der er beregnet til lyskilder med skruesokkel (E14 eller E27) findes selvfølgelig en skruefatning.

Armaturer, der er beregnet til lyskilde med en anden type sokkel end skruesokkel, er monteret med fatninger der passer til netop denne specifikke sokkeltype. Dog kan enkelte typer kompaktlysstofrør og reflektorhalogenlyskilder anvendes i flere typer fatninger. Det gælder f.eks. reflektorhalogen med GU10, som også kan monteres i en fatning beregnet til GZ10.

 

kl-100-00-60-gu10-gz10-sokkel-high.jpg

Sokkel og fatning skal passe sammen.

 

Armaturer til aflange eller U-formede lysstofrør har to fatninger, mens cirkulære lysstofrør og de mange typer kompaktlysstofrør typisk har en enkelt sokkel.

I nogle typer armaturer, for eksempel nogle typer downlights, er armaturet desuden udstyret med en ekstra fatning for nødbelysning.

Damplamper i større wattager er normalt forsynet med skruesokkel, og defekte lyskilder kan derfor skiftes uden brug af værktøj. I nogle typer vejbelysningsarmaturer kan reflektor og/eller fatning i øvrigt indstilles i forhold til hinanden, så forskellige lysfordelinger kan opnås.

I de fleste typer armaturer er fatningen eller fatningerne placeret symmetrisk i armaturet. I nogle typer armaturer, f.eks. downlights eller tavlebelysningsarmaturer, kan fatningen dog være placeret asymmetrisk i armaturet, hvilket enten skyldes, at man har ønsket at reducere armaturets indbygningshøjde (downlight), eller at armaturet skal have en asymmetrisk lysfordeling.

 

kl-100-00-80-erco-downlight-lodret-vandret-placering-high.jpg

Indbygningshøjden kan reduceres ved at placere kompaktlysstofrøret vandret og dermed asymmetrisk i armaturet. Denne placering medfører desværre, at armaturets lysfordeling ikke er helt symmetrisk. Figur: ERCO.

 

 

Relaterede emner: