Skitsering og planlægning af kunstlyset udendørs

Lyskilder og armaturer

ip-70-30-10-simes-effektbelysning-high.jpg

zoomTræer belyst nedefra vha. uplights.
Foto: Simes.

Valg af lyskilder og armaturer bør tage udgangspunkt i, hvilke kvalitetskrav der stilles til lyset, og hvilken lysfordeling  der vil være den rette i den specifikke sammenhæng. 

I nyere udendørs belysningsanlæg anvendes stort set kun energieffektive lyskilder med lang levetid, dvs. højtryksnatriumlamper, metalhalogenlamper, kompaktlysstofrør og LED. Lyskildetypen vælges derfor ofte ud fra krav til farveegenskaber, økonomi samt forhold vedr. drift og vedligeholdelse.

I nogle tilfælde ønsker man at kunne regulere udelyset, enten efter mængden af dagslys eller i forbindelse med sænkning af belysningsniveauet om natten. Her duer det ikke, at lyskilden ikke kan dæmpes, hvilket gælder for damplamper.

Valg af armatur bør ske ud fra lyskildevalget samt hvilken lysfordeling, der er den rette i den konkrete sammenhæng. Som i den indendørs belysning, er armaturets lysfordeling bestemmende for, hvor diffust eller rettet lyset er, og dermed for den resulterende form- og skyggetegning. Hvis der er tale om vejbelysning, kræves som regel en meget præcis styring af lyset, hvilket stiller krav til de optiske dele i armaturet.   

Derudover kan armaturvalget afhænge af, om man kan opnå tilstrækkelig god regelmæssighed med det ønskede armatur. Beregning af regelmæssighed mv. sker i et computerbaseret beregningsprogram.

Vedligeholdelse spiller en væsentlig rolle i forbindelse med udendørs belysning. Armaturerne skal være nemme at rengøre og vedligeholde. Det betyder bl.a., at de skal være relativt nemme at åbne og robuste overfor både vejrforhold, hærværk o.lign.

I nogle sammenhænge er det afgørende, at man kan se, hvor lyset kommer fra. Selvom lyset på veje og andre trafikstrækninger skal være så jævnt som muligt, viser erfaringer, at vi generelt ikke bryder os om, at lyset bliver alt for jævnt, præcist og unaturligt.

Hvis der er tale om et større område, kan det være nyttigt at afprøve flere armaturer inden det endelige valg træffes.

Hvilke typer armaturer anvendes hvor?
Til belysning af en større og mindre veje anvendes vejbelysningsarmaturer, ofte med plan skærm og spejloptik, som styrer lyset effektivt. I nyere anlæg på større veje benyttes ofte armaturer med en fleksibel optik, kaldet POT-optik, som kan indstilles i en række stillinger med forskellige grader af asymmetri i lysfordelingen. Denne optik giver mulighed for at tilpasse samme armatur til forskellige vejforhold og derved reducere mængden af spildlys fra belysningsanlægget.

Til belysning af områder for fodgængere og cyklister anvendes overvejende park- og stibelysningsarmaturer, også kaldet lygter, på lave standere (3-4 meter). Disse armaturer har ofte afskærmende og evt. diffuserende flader, som bevirker at lysstyringen ikke er så effektiv som i vejbelysningsarmaturer. De fleste park- og stibelysningsarmaturer har en rotationssymmetrisk lysfordeling. Disse armaturer findes dog også med asymmetrisk lysfordeling, ligesom enkelte lygter har spejloptik.

I parker, på pladser og andre områder for fodgængere anvendes i nogle tilfælde pullerter og andre typer nedgravningsarmaturer med enten rotationssymmetrisk eller asymmetrisk lysfordeling. 

Til effektbelysning anvendes typisk udendørs projektører, uplights og forskellige typer nedgravningsarmaturer samt fiberlys.  

Den stigende anvendelse af lysdioder til belysning vil formentlig medføre en omfattende ændring inden for både armaturdesign og anvendelsen af lyskilder og armaturer, også i udendørsbelysningen.  

 

Relaterede emner: