Skitsering og planlægning af kunstlyset indendørs

Valg af lyskilder og armaturer

 

 

Valg af lyskilder og armaturer bør tage udgangspunkt i, hvilke egenskaber ved selve lyset der har den højeste prioritet, og hvilken lysfordeling der vil være den rette i den specifikke sammenhæng. 

ip-60-50-10-astrid-espenhain-lyskilde-tilpasset-armatur-high.jpg

Foto. Astrid Espenhain. zoom

Valg af lyskilde har betydning for bl.a. lysfordeling, elforbrug, levetid, farveegenskaber, økonomi og vedligeholdelse. Ofte vil lyskildevalget bero på et kompromis og en prioritering mellem energieffektivitet (lm/W) og lyskildernes øvrige karakteristika.

Derudover kan forhold vedrørende drift og vedligeholdelse være afgørende. I mange tilfælde ønsker man at regulere kunstlyset efter mængden af dagslys. Her duer det ikke, at anvende damplamper, som ikke egner sig til dæmpning. I forhold til vedligeholdelse kan levetiden være den afgørende faktor. Hvis der f.eks. er tale om en højloftet hal, er det en stor fordel at lyskilderne har en meget lang levetid.   

Valg af armatur bør ske ud fra valg af lyskilde samt hvilken lysfordeling, der er den rette i den konkrete sammenhæng. Armaturets lysfordeling er bestemmende for, hvor diffust eller rettet lyset er, og dermed for den resulterende form- og skyggetegning. I nogle tilfælde vil en helt diffus almenbelysning være den rette, i andre vil en almenbelysning med en specifik hovedretning være den rigtige.

Armaturvalget kan desuden afhænge af armaturets effektivitet. Hvis man har valgt en effektiv lyskilde, nytter det ikke meget at anvende den i et ineffektivt armatur.

Derudover kan armaturvalget afhænge af om man kan opnå en tilstrækkelig god regelmæssighed og tilstrækkeligt lave blændingstal med det ønskede armatur. Beregning af regelmæssighed og blænding sker i et computerbaseret beregningsprogram.

Hvis der er tale om en større opgave, kan det være en god idé at afprøve flere armaturer, inden det endelige valg træffes. Det kan f.eks. ske i en mock up

 

Relaterede emner: