Skitsering og planlægning af kunstlyset indendørs

Nød- og panikbelysning

ip-60-60-10-safeexit-nødbelysning-high.jpg

zoomFlugtvejsarmatur. Foto: SafeExit.

Nød- og panikbelysning omfatter den sikkerhedsbelysning, som er påkrævet på steder, hvor mange mennesker samles, eller hvor der opholder sig mennesker om natten.  

Visse typer bygninger og lokaler skal forsynes med nød- og panikbelysningen, som tænder automatisk ved strømsvigt og giver lys på flugtvejen. Det gælder f.eks. bygninger eller bygningsafsnit til natophold samt lokaler, hvor mange mennesker er samlet. Til dette formål kan anvendes forskellige typer af anlæg.

Til nød- og panikbelysning anvendes enten særlige nødbelysningsarmaturer eller almindelige belysningsarmaturer, som er forsynet med en nødbelysningsenhed.

Nødbelysningen skal placeres, så gældende krav til belysningsstyrker og regelmæssighed overholdes. Hvis en flugtvej omfatter udendørs flugtvejsarealer, skal disse ligeledes forsynes med nød- og panikbelysning.

Udover nød- og panikbelysningen skal visse typer bygninger og lokaler forsynes med såkaldt flugtvejsbelysning, dvs. henvisningsskilte, som tydeligt markerer, hvor flugtveje og nødudgange findes. Ved placering af både flugtvejsskilte og nødbelysning skal man være opmærksom på, at skilte og armaturer ikke må kunne risikere at være dækket at mørklægning eller andre midlertidige foranstaltninger.

Til et nødbelysningsanlæg hører en plan for drift og vedligehold, så nødbelysningsanlægget altid virker efter hensigten.

 

 

Relaterede emner: