Skitsering og planlægning af kunstlyset indendørs

Indretning og farver

Oplevelsen af farver afhænger af lyset. Det gælder både dagslys og kunstlys. Belysningen, farverne, materialerne og indretningen i et rum skal derfor planlægges som en helhed. 

Lyset spiller sammen med de øvrige elementer i et rum, blandt andet indretningen og farverne. Ligesom belysningen, kan den rigtige indretning og/eller farvesætning underbygge et rum og fremhæve dets kvaliteter, og en forkert indretning og/eller farvesætning kan tilsvarende få rummet til at virke uharmonisk. Mørke farver på vægge og inventar kan få et rum til at virke tungt og uvenligt, f.eks. fordi lyset ikke reflekteres af rummets flader.

Arbejdsobjekternes farver
Ved planlægningen af en belysningsløsning går man i almindelighed ud fra, at arbejdsopgaven og arbejdsobjekterne er givne, og at belysningen må indrettes derefter.

I mange tilfælde kan en synsopgave imidlertid lettes, hvis arbejdsobjekterne eller arbejdets karakter ændres. Ved kontorarbejde kan man f.eks. vælge diffust reflekterende papir med kraftig tryk og stor kontrast i stedet for halvblankt papir med dårlig kontrast. I mange tilfælde vil det også være muligt at give arbejdsobjekterne en form eller farve, der letter synsopgaven. Derudover kan selve indretningen af arbejdspladsen ændres.

I visse tilfælde, som f.eks. kontrolopgaver med ekstremt vanskelige synsbetingelser, kan det være umuligt at lave en belysning, som giver tilstrækkeligt gode synsforhold. I sådanne tilfælde kan det overvejes at ændre arbejdets karakter f.eks. ved indførelse af automatisk kontrol.

Reflektanser
En mørk overflade har en lavere reflektans og reflekterer derfor lyset dårligere end en lys overflade. Det er normalt en god ide at vælge farver med høj reflektans (lyse farver) til vægge, loft, inventar mv. Dette gælder ikke mindst på arbejdssteder, hvor det kniber med at få nok lys. Lofter skal være så lyse, at de kan reflektere mindst 70 % af lyset, dvs. at reflektansen skal være minimum 0,7. Væggene bør i almindelighed kunne reflektere mellem 50-80 %af lyset, og gulvene 20-40 %.

 

ip-60-40-10-astrid-espenhain-farvede-gulve-og-lofter-kilen-high.jpg

Kilen i København. Det røde linoliumsgulv reflekteres i loftet. Foto: Astrid Espenhain.

 

Tilgængelighed
Også i forhold til tilgængeligheden i en bygning, har både lyset og farverne betydning og spiller sammen. F.eks. skal indgangspartier o.lign. være lette at lokalisere. Det kræver at de både er velbelyste og tydeligt markerede ved hjælp af farver eller skift i belægning.

 

Relaterede emner: