Skitsering og planlægning af kunstlyset indendørs

Generel belysning

ip-60-20-10-astrid-espenhain-almenbelysning-i-arbejdslokale-high.jpg

zoomGenerel belysning i produktionshal.
Foto: Astrid Espenhain. 

Den generelle belysning, også kaldet almenbelysningen, skal sikre, at man kan færdes sikkert i lokalet og desuden kan udføre mindre synskrævende opgaver.

De fleste lokaler er udstyret med en generel belysning, som ofte er monteret i eller på loftet. Det gælder de fleste lokaler som gange, kontorer, industrihaller, undervisningslokaler, butikker og alle mulige andre typer lokaler. Ofte vil den generelle belysning blive benyttet som rengøringsbelysning.

De bedste synbetingelser opnår man ved at sørge for, at der er mest lys på det, man arbejder med, dvs. på detalje(r) og det nærmeste arbejdsflet, mindre lys i de nærmere omgivelser og mindst lys i de fjernere omgivelser.

En tilpasset generel belysning
Det kan være en fordel at planlægge den generelle belysning, så den er tilpasset de aktiviteter, der foregår i rummet, f.eks. ved egentlige arbejdspladser. En af fordelene ved denne belysningsform er, at man undgår et unødigt højt belysningsniveau i arbejdslokalet som helhed. Af hensyn til luminansfordelingen i lokalet, må regelmæssigheden i den tilpassede almenbelysning dog være tilstrækkelig til at den ikke giver anledning til for bratte overgange mellem lyse og mørke områder i lokalet. Man må desuden sikre, at den generelle belysning giver tilstrækkelig lys i hele lokalet til den almindelige færdsel samt til rengøring.

Dynamisk belysning
Begrebet dynamisk belysning anvendes om kunstig belysning, som kan ændre både farvetemperatur og belysningsniveau og på denne måde har en del af dagslysets dynamiske egenskaber.

Dynamisk belysning anvendes i nogle tilfælde i lokaler uden dagslys, hvor personer arbejder. Et eksempel på dette er Rigshospitalets stråleterapi, som befinder sig under jorden og derfor ikke har tilgang af dagslys. For at kompensere for det manglende dagslys har man installeret en dynamisk belysning, som i forprogrammerede trin ændrer lysfarve og lysudsendelse henover dagen.

Et andet eksempel på anvendelse af dynamisk belysning findes hos Velux, som har denne type belysning installeret i et mødelokale uden dagslys. Også her kan man programmere belysningen, så farvetemperaturen og lysniveauet ændres henover en periode, ligesom vi kender det fra dagslyset.

 

Relaterede emner: