Skitsering og planlægning af kunstlyset indendørs

Analyse af rum og synsopgave

For at skabe en god belysning i et rum, må man tage stilling til, hvordan lyset skal virke i rummet. Derudover er det nødvendigt at have et godt indblik i, hvilke synsopgaver lyset skal bidrage til at løse.  

Forkert og uhensigtsmæssig belysning kan medføre synsproblemer - i nogle tilfælde alvorlige, i bedste fald harmløse.

For at finde frem til den rigtige arbejdsbelysning, må man i første omgang analysere synsopgaven:

  • Hvor er den vigtigste synsopgave?
  • Hvad karakteriserer synsopgaven?
  • Hvad skal ses, og hvad skal helst ikke ses?
  • Hvor kan lyset hjælpe?
  • Spiller farver en væsentlig rolle?
  • Er arbejdspladserne permanente eller midlertidige?
  • Er der kritiske områder, som kræver særlig belysning?


Hvis belysningen skal understøtte forskellige typer synsopgaver i samme lokale, må planlægningen af belysningen tage højde for dette.

Hvis det under projekteringen ikke er muligt at afgøre, hvor arbejdspladserne i et lokale skal placeres, eller hvis arbejdet er af en sådan karakter, at der må regnes med fleksible arbejdspladser, må belysningen planlægges efter dette. Det anbefales, at der udarbejdes en indretningsplan før belysningen planlægges.

 

ip-60-10-10-astrid-espenhain-perron-kbh-h-high.jpg ip-60-10-20-astrid-espenhain-lys-paa-bibliotek-amsterdam-high.jpg

Lys på perronforlængelse på Københavns Hovedbanegård (tv) og på Amsterdams Hovedbibliotek. Fotos: Astrid Espenhain.

  

Lyset skal passe til rum og aktiviteter
En god belysning er karakteriseret ved, at lyset er tilpasset både rum og aktiviteter.

Både lysets farvetemperatur og lysets gengivelse af farverne i et lokale har indflydelse på, om lokalet er rart at være i og om de aktiviteter, der foregår i lokalet virker naturlige. I en tandlægeklinik skal lyset virke funktionelt og effektivt, hvilket harmonerer fint med et relativt højt lysniveau og en kold lysfarve. I andre typer lokaler, vil en varm lysfarve være passende.

Lyset og de armaturer der anvendes skal desuden passe til rummet, dvs. stilen, arkitekturen, dimensionerne etc. I et stort og højloftet lokale er det derfor naturligt at anvende store armaturer og omvendt.  

Differentieret belysning
Ved differentieret belysning forstås en belysningsløsning, der tager højde for de enkelte arbejdspladsers placering og lysbehov og samtidig sikrer en passende fordeling af lyset i lokalet. Med en gennemarbejdet differentieret belysningsløsning vil man kunne holde energiforbruget nede, uden at belysningskvaliteten forringes. Tværtimod vil kvaliteten i en differentieret løsning ofte være bedre .

Med henblik på at opnå en behagelig belysning med gode synsbetingelser, er det en god idé, som udgangspunkt, at skelne mellem lyset i lokalet som helhed, også kaldet den generelle belysning eller almenbelysningen, og særbelysningen, dvs. lyset ved arbejdspladser og lignende. I den færdige belysningsløsning bør belysningsløsningen udgøre en helhed, hvor både den generelle belysning og særbelysningen er tilpasset indretningen og de specifikke behov for lys.   

I nogle tilfælde vil det desuden være aktuelt at tilføje effektbelysning, som ikke i sig selv bidrager til den egentlige belysning. Det gælder f.eks. i butikker og lignende. 

 

Relaterede emner: