Projektering

Introduktion

Planlægningen af en belysningsløsning involverer ofte personer med forskellige interesser for og forståelse af lys. Planlægningen bør altid tage udgangspunkt i krav til belysningsanlæggets funktion og kvalitet.

Erfaringer viser, at de bedste belysningsløsninger udvikles i et tæt samarbejde mellem lysdesignere, arkitekter, ingeniører og bygherrer. De forskellige faggrupper bruger ofte forskellige udtryk - nogle gange for de samme begreber. Tekniske beskrivelser af belysningen indeholder ofte målbare størrelser, mens belysningsstrategier og -koncepter beskriver belysningens visuelle forhold, dens funktion og sammenhængen med arkitektur og omgivelser, dvs. aspekter der knytter sig til oplevelsen af lyset og rummet. I en projekteringsproces er det vigtigt at holde sig disse forskelle for øje.

Behandlingen af forhold vedr. belysning, dvs. kunstlys, dagslys samt forhold vedr. styring og regulering, bør starte allerede i den tidligste projektfase.

Det er en god idé at afklare krav og ønsker til belysningen tidligt i projekteringsprocessen. Disse kan, alt efter projektets størrelse, karakter og ambitionsniveau, samles i en belysningsstrategi og et eller flere belysningskoncepter, som grundlag for belysningsforslag. Ofte vil flere, mere eller mindre forskellige belysningsforslag kunne leve op til de stillede krav og ønsker, og derfor er dialogen mellem projektets parter, herunder bygherre, væsentlig for at nå frem til den rette belysningsløsning.

Når et belysningsprojekt bydes ud, bør udbudsbetingelserne, ud over de tekniske krav, indeholde krav til det visuelle miljø, som belysningen jo er en væsentlig del af, samt beskrivelser af de funktioner belysningen skal understøtte.

Da en bygnings indeklima- og bygningsmæssige faktorer påvirker hinanden, har det stor betydning at projekteringen af et byggeri sker i et tværfagligt samarbejde med indbyrdes forståelse mellem projektets forskellige parter.

 

Relaterede emner: