Lys til specifikke formål

Belysning i sundhedssektoren

ip-30-50-10-carlo-volf-gangbelysning-hospital-high.jpg

zoomGangbelysning på Rigshospitalet
i København. Foto: Carlo Volf.

Lyset spiller en stor rolle for vores sundhed og påvirker os både fysisk og psykisk. Udover at tilgodese patienternes sundhed og helbredelse skal lyset være tilpasset det arbejde, som udføres i sundhedssektoren.

I nogle situationer, f.eks. om natten, vil en sparsom belysning være bedst for patienterne. Utilstrækkelig belysning kan imidlertid være kilde til fejl, f.eks. fejlmedicinering eller fejlaflæsning af instrumenter. 

Der er således mange forhold at tage hensyn til i forbindelse med planlægning af lyset på hospitaler og i andre bygninger og lokaler, der anvendes i sundhedssektoren.

Lysets farveegenskaber
I mange sundhedsmæssige sammenhænge spiller lysets farvegenskaber en væsentlig rolle. Det gælder f.eks. når en læge skal vurdere en patients almentilstand ud fra vedkommendes ansigtskulør, og når tandlægen skal vurdere farver på tænder og tandkød. Her er det vigtigt, at lysets evne til at gengive farver er rigtig god. Hvilket betyder, at lyset bør have et farvegengivelsesindeks svarende til minimum Ra 90. 

På nogle hospitaler anvendes også farvet lys. I forbindelse med CT-scanning anvendes i nogle tilfælde farvet lys med henblik på at mindske eventuel nervøsitet hos de patienter, som oplever ubehag ved at skulle scannes. På nogle operationsstuer anvendes farvet lys til at skabe optimale synsbetingelser i forbindelse med bl.a. kikkertoperationer via skærmterminaler.   

Forskelligartede hensyn
Antallet af arbejdsopgaver i sundhedssektoren er mange, og der er store forskelle på, hvilke specifikke krav de forskellige opgaver og funktioner stiller til belysningen. Mens operationer kræver høje belysningsstyrker fra specielle operationslamper, skal belysningen på sengestuer tilgodese mange forskelligartede behov hos både plejepersonale og patienter.  

På sengestuerne er det vigtigt, at belysningen indrettes og evt. afskærmes, så den er tilpasset de funktioner, den anvendes til og samtidig forstyrrer patienterne mindst muligt. Hvis de funktioner, der skal kunne udføres i løbet af natten, kræver belysningsniveauer, der vil være generende for patienterne, kan det f.eks. være en god idé enten at afskærme lyset eller placere det på en måde, så generne minimeres.  

Lyset er afgørende for helbredelsen
Undersøgelsesresultater viser, at lyset har betydning for mange forhold i relation til sundhedssektoren. Det gælder f.eks. tilfredshed, søvn, depression, indlæggelsestid og dødelighed samt fejl. Samlet peger resultaterne på lys som en vigtig faktor i udformningen af de fysiske rammer på hospitaler. (Helende arkitektur, Anne Kathrine Frandsen et al.).

 

Relaterede emner: