Lys til specifikke formål

Belysning i skoler og daginstitutioner

Både på skoler og i dagsinstitutioner skal belysningen være tilpasset de mange og forskelligartede aktiviteter, der foregår.

I almindelige undervisningslokaler skal kunstlyset understøtte undervisningen, både ved tavlen og i rummet som helhed. Dette kræver en jævn loftsbelysning kombineret med en egentlig tavlebelysning bestående af tavlearmaturer med asymmetrisk lysfordeling, der belyser hele tavlefladen ensartet. Tavlen skal være synlig fra alle positioner i rummet.

I undervisningslokaler, hvor der anvendes computere i undervisningen, skal belysningen desuden være indrettet, så den ikke giver anledning til gener i form af reflekser i skærm og tastatur. I den forbindelse er det væsentligt, at dagslyset kan afskærmes, når der er direkte solindfald i lokalet.

I undervisningslokaler, hvor bordene tit flyttes rundt, opnår man de bedste synsbetingelser med en diffus belysning, hvor man får lys ind fra mange retninger. En diffus belysning opnår man med et rimeligt antal armaturer, der spreder lyset godt, eller med armaturer, som udsender lys mod lyse lofter og vægge. Lyse lokaler med lyst inventar, herunder hverken helt mørke eller helt lyse borde, giver den bedste udnyttelse af både kunstlyset og dagslyset.

I faglokaler skal lyset være tilstrækkeligt til de aktiviteter, lokalet er beregnet til. I fag som f.eks. billedkunst skal man kunne se og skelne farver, detaljer mv., og i skolekøkkenet skal man kunne se, om råvarerne er friske etc. Disse ekstra krav kan som regel opfyldes ved, at den almene belysning suppleres med et passende antal armaturer eller arbejdslamper, der egner sig til det konkrete formål.

I undervisningslokaler og auditorier med smartsboards, storskærme eller projektorer er det hensigtsmæssigt, hvis den generelle belysnings kan dæmpes til et niveau, der ikke forstyrrer kontrastoplevelsen på skærmen nævneværdigt. For at opretholde en oplevet lyshed i rummet er det hensigtsmæssigt at supplere væggen bag smartboard, skærm eller lærred med belysning (f.eks. wallwashers), der sikrer nogenlunde samme luminans som på det fremviste. Ellers opleves rummet for mørkt, hvilket virker trættende.

Bedst er det at arbejde med nogle få lysscenarier, som understøtter undervisningssituationen, og som med enkle tastetryk kan ændres af underviseren.

Endelig skal lyset skabe tryghed på og omkring skolen, så børn og voksne kan færdes sikkert.

I DS/EN 12464-1 er kravene til specifikke undervisningsrum og andre rum i institutioner detaljeret i form af krav til belysningsstyrke, blænding, regelmæssighed og farvegengivelse.

Udnyt dagslyset
Undersøgelsesresultater tyder på, at mængden af dagslys har betydning for skoleelevers indlæring og præstationer. Det giver derfor god mening at udnytte dagslysets bidrag i belysningen. Gode dagslysforhold kan desuden give store energibesparelser. Kravene til dagslysindfaldet fremgår af Bygningsreglementet.

Belysning i dagsinstitutioner
Lys har stor betydning for udviklingen af synssansen hos børn. Denne udvikling foregår primært i institutionsalderen. I den forbindelse er kvaliteten af lyset afgørende. Kvaliteten hænger bl.a. sammen med, at der kan skabes tilstrækkelig variation, så lyset kan tilpasses til forskellige aktiviteter og understøtte aktiviteterne i institutionen.

I daginstitutioner foregår mange forskellige aktiviteter på gulvet. Derfor er det godt, hvis den generelle belysning kan tændes flere steder, evt. med en afbryder på hvert enkelt armatur. Herved optimeres muligheden for at skabe det rette lys til de forskellige aktiviteter.

Andre aktiviteter foregår ved et bord og kræver ofte både en god formtegning og en god farvegengivelse af lyset. Derfor bør armaturerne være placeret i en højde, så de giver en tilpas blanding af rettet og diffust lys. Armaturerne bør desuden være ophængt i en passende højde, så der ikke er indkig til lyskilden og samtidig ikke blokerer for øjenkontakten mellem personer ved bordet.

Lyset skal understøtte kommunikationen både indbyrdes mellem børnene og mellem børn og voksne. Derfor skal lyset være af en kvalitet, så man nemt kan aflæse mundstilling, mimik og kropssprog. I den sammenhæng er det vigtigt, at armaturer er placeret og afskærmet, så der ikke opstår blænding, f.eks. for børn, der ser op mod ansigtet på en voksen i modlys, eller et mindre barn på puslebordet.

Dagslyset er den bedste lyskilde
Dagslys er gratis, effektivt og har optimale farveegenskaber. Derfor er det en god idé at indrette stuer mv., så primære aktiviteter placeres ved vinduet. På den måde udnyttes dagslysets gode kvaliteter, samtidig med at man sparer energi.

 

Relaterede emner: