Lys til specifikke formål

Belysning af udendørs arbejdspladser

Arbejde på udendørs arbejdspladser og efter mørkets frembrud stiller andre krav til belysningen end dem, vi forbinder med indendørs arbejdspladser.

Udendørsbelysning ses mod en mørk himmel, hvilket i sig selv er dårlige betingelser i forhold til at undgå blænding. Vejret skifter og har indflydelse på karakteren af byggepladsen. Arbejdet foregår somme tider i helt andre højder og med andre afstande end indendørs.

På mange udendørs arbejdspladser, f.eks. terminaler, lagre, banegårde, havne, byggepladser osv. består belysningen af projektører anbragt på høje master, evt. placeret langt fra hinanden. Denne belysning vil ofte give anledning til gener i form af blænding og reflekser, som kan gøre det svært at udføre arbejdet.

Det er derfor en god investering at sørge for, at belysningen på byggepladser og andre udendørs arbejdspladser er tilstrækkelig i forhold til de opgaver, der skal udføres på arbejdspladsen.

Byggepladsbelysning
Da en byggeplads som regel er en midlertidig foranstaltning, kan man ikke opsætte omhyggeligt projekteret og gennemprøvet belysning, som tager hensyn til hvert enkelt arbejdssteds behov. Derfor ligger kvaliteten af belysningen på en byggeplads normalt under det, man sædvanligvis finder på de faste indendørs arbejdspladser, hvilket kan have konsekvenser både for sikkerheden og lyskvaliteten.

Helt centralt er det, at den generelle belysning af adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser udformes, så man kan se tilstrækkeligt til at kunne færdes, og så man undgår ulykker, f.eks. i forbindelse med transport at store genstande.

På alle områder, hvor der foregår arbejde, må der opsættes en generel belysning, der giver en passende middelbelysningsstyrke.

Selv om store dele af arbejdet kan udføres med en god generel belysning, vil der som regel være arbejdsopgaver, som kræver særbelysning. Det gælder først og fremmest for de arbejdsopgaver, der kræver kraftigt og rettet lys, f.eks. visse typer maler- og murerarbejde, hvor små detaljer i en ellers glat overflade skal fremhæves.

 

Relaterede emner: