Lys til specifikke formål

Arbejdsprocessens tilpasning til synsopgaven

Det er ikke altid optimalt at tilpasse belysningen til det arbejde, der skal udføres. I en del tilfælde giver det god mening i stedet at ændre på arbejdsobjektet eller på processen.

Når man planlægger belysningen til en bestemt type arbejdsopgave, går man normalt ud fra, at arbejdsopgaven og arbejdsobjekterne ikke kan ændres, og at belysningen derfor skal indrettes efter disse. I mange tilfælde kunne man imidlertid med fordel ændre arbejdsobjekterne eller arbejdets karakter og på denne måde lette synsarbejdet.

Ved kontorarbejde kunne man f.eks. vælge en skærm med en mat overflade i stedet for en blank eller diffust reflekterende papir med kraftig tryk og god kontrast. Tilsvarende kan god kontrast og tilstrækkelig skriftstørrelse på pc-skærmen gøre arbejdet lettere.

I nogle tilfælde vil det være en god idé at ændre form eller farve på de objekter, der arbejdes med, ligesom en ændring af arbejdspladsens indretning, som f.eks. optimerer afstanden til objektet kan være bedre end at ændring på lyset. Somme tider kan en lup også være en bedre løsning end mere lys.

I andre tilfælde, som f.eks. ved kontrolopgaver med ekstremt vanskelige synsbetingelser, kan det være umuligt at udforme et belysningsanlæg, som giver rimelige synsforhold. Her kan man overveje at ændre arbejdets karakter f.eks. ved at indføre automatisk kontrol.

Denne type foranstaltninger kan i væsentlig grad medvirke til at lette synsarbejdet.

 

Relaterede emner: