Lysstyrke

Sammenhæng mellem lysstyrke og lysstrøm

Der er en entydig sammenhæng mellem lysstyrke og lysstrøm.

Ud fra formlen

Φ = I · ω

kan man udregne følgende eksempler:

Eksempel 1

En lyskilde har inden for en kegle, hvis halve topvinkel θ er 5o, en lysstyrke på 310 cd. Idet rumvinklen, ω, udregnes efter ligningen ω = 2π(1-θ), kan lysstrømmen i denne rumvinkel bestemmes som

Φ = I · ω  = I · 2π · (1-θ) = 310 · 2π · (1 - cos(5)) = 7,4 lm

Eksempel 2

Da hele rummet set fra et punkt har en rumvinkel på 4 π steradian, kan man, hvis det forudsættes at en punktformet lyskilde har samme lysstyrke, I, i alle retninger, finde den fulde lysstrøm fra lyskilden af formlen

Φ = I · ω

Φ = I · 4π

En glødelampe med en lysstrøm på 2100 lm har tilsvanrende en lysstyrke på

I = Φ / 4 π = 2100 / 4 π = 167 cd

under forudsætning af, at lysstyrken er ens i alle retninger.

 

Relaterede emner: