Lysstyrke

Måling af lysstyrke

Lysstyrke kan for eksempel måles med et såkaldt goniometer.

Goniometre findes i forskellige versioner, som hver især egner sig til forskellige praktiske forhold og til måling af forskellige typer lyskilder eller armaturer.

Goniometret måler lysstyrken fra et armatur (eller en lyskilde) med en fotocelle, som er placeret i passende afstand af armaturet og alene måler lyset fra det armatur, der måles på. Vinklen mellem fotocellen og armaturet kan varieres ved at dreje armaturet omkring dets to hovedakser (på tværs og på langs af armaturet) eller ved at bruge et spejl, der bevæges omkring armaturet.

Lysstyrken måles i et passende antal vinkler på tværs og på langs af armaturet. Det samlede antal målinger kan efterfølgende afbildes i et xy-system, hvorved armaturets lysfordeling vil træde frem. Emnet uddybes i afsnittet Beregning, måling og vurdering.

 

gv-100-50-10-måling-af-lysstyrke-og-lysfordeling-high.jpg

Principskitse vedr. akser for lysfordelingskurver i en lysfordeling.

 

 

Relaterede emner: