Lysstrøm

Sammenhæng mellem lysstrøm og strålingsstrøm

Stråling ved forskellige bølgelængder i det synlige område giver forskellige lysindtryk og opfattes forskelligt af øjet.

Den samlede mængde energi, en lyskilde udsender, kaldes strålingsstrømmen og angives pr. tidsenhed. Den bestanddel af energien, der giver indtryk af lys, kaldes lysstrømmen og udsendes ved bølgelængder (λ) i det synlige område, dvs. λ=380-780 nm (nanometer).

Stråling ved forskellige bølgelængder i det synlige område giver forskellige lysindtryk. Øjets spektrale følsomhedskurve, den såkaldte Vλ-kurve (V-lambda-kurve), viser, hvordan den relative oplevelse af lyshed varierer, når øjet rammes af strålingsenergi af forskellige bølgelængder i det synlige område.

 

gv-90-50-10-solens-farvespektral-synbart-for-øjet-high.jpg

Øjets spektrale følsomhedskurve, den såkaldte Vλ-kurven (V-lambda-kurven). 

 

 

gv-90-50-20-dcl-udstråling-af-lyskilde-vægtet- med-v-lambdakurve-high.jpg

Lysstrømmen er et mål for den del af lyskildens  strålingsstrøm, som det menneskelige øje kan opfatte. Det betyder, at lysstrømmen er et produkt af strålingsstrømmen og øjets følsomhedskurve Vλ. I figuren svarer lysstrømmen til det skraverede areal, mens strålingsstrømmen svarer til arealet under kurven Mλ.

 

Af Vλ-kurven fremgår det, at øjets maksimale lysfølsomhed ligger i det gulgrønne område ved 555 nm. At følsomheden i spektrets yderområder er lavere, betyder ikke, at disse områder er mindre vigtige for synet. Alle områder i det synlige område har betydning for synet.

En lyskildes lysstrøm bestemmes ved at multiplicere lyskildens spektrale udstrålingskurve med Vλ-kurven.

Relaterede emner: