Lysstrøm

Måling af lysstrøm

Den samlede lysstrøm fra en lyskilde (eller et mindre armatur) måles i en såkaldt fotometerkugle eller i et fotogoniometer

Teorien bag en fotometerkugle forudsætter en tom kugle, hvis inderside er ideel diffus med en jævn reflektans.

Hvert punkt på kuglens inderside vil reflektere lys til alle andre punkter og belysningsstyrken i samtlige punkter vil således bestå af to komponenter; den direkte stråling fra lyskilden og den reflekterede stråling fra ethvert andet punkt på kuglens inderside.

Ud fra denne forudsætning følger, at den del af belysningsstyrken, og dermed også luminansen, på enhver del af kuglens inderside, der alene hidrører fra den reflekterede stråling, vil være proportional med den totale lysstråling, uden hensyntagen til dens distribution. Luminansen af et lille område på kuglens inderside eller luminansen af dens overflade gennem et helt jævnt diffust transmitterende vindue i kuglevæggen, som omhyggeligt er afskærmet fra direkte lys fra lyskilden, men modtager lys fra alle andre dele af indersiden, vil således være direkte proportional med den samlede lysstrøm fra lyskilden.

Ud fra måling af en referencelyskilde, hvis lysstrøm kendes, kan man bestemme en kalibreringskonstant, ud fra hvilken lysstrømmen fra enhver anden lyskilde, der måles i fotometerkuglen, kan bestemmes.

Den samlede lysstrøm kan også måles i et fotogoniometer, som dog er et noget mere kompliceret stykke laboratorieudstyr.

 

Relaterede emner: