Lysstrøm

Lysudbytte

En lyskildes lysudbytte beregnes ud fra oplysninger om lyskildens effektforbrug og lysstrøm. 

Lysudbyttet kan nemt beregenes ved hjælp af formlen

η = Φ / P

hvor

Φ er lysstrømmen i lumen og

P er lyskildens samlede effektoptag i watt inkl. evt. forkobling eller transformer

En standard glødepære på 60 Watt  har en lysstrøm på ca. 710 lumen. Lysudbyttet for glødepæren er derfor

η = 710 lm / 60 W = 12 lm/W

Et lysstofrør på 28 Watt har typisk en lysstrøm på 2600 lumen. Lysstofrørets samlede effektoptag er 28 W plus et tab i forkoblingen, som er 10-15 % af rørets effekt. Beregningen af lysudbyttet ser derfor således ud:

η = 2600 lm / (28W + 3 W) = 84 lm/W

Eksempler på lysudbytte for gængse lyskilder (typiske wattager) fremgår af tabellen.

 

Lyskilde

Lysstrøm

Lysudbytte

Glødelampe (60 W)

710 lm

12 lm/W

Stifthalogen (35 + 3 W)

600 lm

16 lm/W

Sparepære (15 W)

800 lm

53 lm/W

Lysstofrør (28 + 3 W)

2600 lm

84 lm/W

Metalhalogen (70 + 5 W)

6600 lm

88 lm/W

Lysdiode - enkeltemitter (3000 K, 2016)

60-250 lm 

100-160 lm/W 

 

Nogle lyskilder når først deres maksimale lysstrøm, efter at de har været tændt i et antal timer. Det gælder f.eks. lysstofrør som kræver indbrænding i ca. 100 timer. For mange lyskilder gælder desuden, at lysstrømmen falder med levetiden.

Den lysstrøm, der oplyses i datablade og lyskildekataloger, er lyskildens lysstrøm efter eventuel indbrænding og eksklusive eventuelt forkoblingsudstyr eller drivere.

Når man udfører beregninger af et belysningsanlæg i et lokale med et eller flere armaturer, indgår lysstrømmen fra de lyskilder, som anvendes i armaturerne, som en væsentlig parameter i beregningen.

 

Relaterede emner: