Lysstrøm

Anvendelse af begrebet lysstrøm

Begrebet lysstrøm anvendes ofte i datablade for lyskilder og angiver, hvor meget lys lyskilden udsender.

Uanset om lyset udsendes i én eller flere retninger, er lysstrømmen altså et mål for den samlede mængde lys (synlig stråling) fra lyskilden.

 

gv-90-30-10-osram-polær-afbildning-lysfordelingskurve-high.jpg

Lysfordeling. Polær afbildning. Figur: Osram.

 

gv-90-30-20-philips-datablad-low.jpg 

 

I datablade for lyskilder angiver man typisk lyskildens lysstrøm. I dette udsnit af et datablad er angivet en lysstrøm på 2.900 lm for et lysstofrør på 28 W. Datablad: Philips.

 

Lysstrømmen fra en lyskilde kan ikke beregnes, men bestemmes ved måling i en såkaldt fotometerkugle.

Lysstrømmen er en væsentlig parameter ved beregning af en lyskildes effektivitet, som også kaldes lysudbytte og betegnes med det græske bogstav η (eta).

Lysudbyttet for en lyskilde bestemmes som forholdet mellem lyskildens lysstrøm (lm) og den effekt, lyskilden optager (W). Enheden for lysudbytte er derfor lumen pr. watt (lm/W). Ved beregning af lysudbyttet for lyskilder, der kræver forkoblingsudstyr (f.eks. lysstofrør), skal effektoptaget i forkoblingsudstyret regnes med.

Jo højere lysudbyttet (lm/W) er, jo højere er energieffektiviteten. En almindelig glødepære omdanner kun ca. 5% af den energi, den forbruger, til lys. Resten af energien bliver omdannet til varme. Andre typer lyskilder omdanner en større andel af den tilførte energi til lys. Udladningslamper, som for eksempel lysstofrør, omdanner mellem 20 og 30 % af den tilførte energi til lys. En LED, som yder 120 lm/W, omdanner ca. 35% af energien til lys.

 

Relaterede emner: