Kontrast

Weber-Fechners lov

Weber-Fechners lov  beskriver forholdet mellem den netop registrerbare luminansforskel og baggrundsluminansen.

I belysningsteknisk sammenhæng er kontrast et udtryk for forskellen mellem et objekts luminans og baggrundens luminans. Denne forskel kaldes ΔL. Den afvigelse fra baggrundsluminansen, man lige netop kan skelne, er imidlertid meget afhængig af baggrundsluminansen. Man får derfor et bedre udtryk for de faktiske forhold ved at udtrykke kontrasten relativt og anvende den såkaldte Fechner-brøk ΔL/L, hvor L betegner baggrundsluminansen og ΔL igen er luminansforskellen mellem objektet og baggrunden.

Forholdet mellem ΔL og L er udtrykt ved Weber-Fechners lov:

ΔL/L = konstant

som gælder når forholdet mellem ΔL og L er større end 0,01 og baggrundsluminansen ikke er så høj at den giver anledning til blænding. Weber-Fechners lov gælder i øvrigt for alle vore sanser (hørelse, følesans osv.). 

Weber-Fechners lov forsøger at give en kvantitativ beskrivelse af forholdet mellem, i dette tilfælde, den netop registrerbare luminansforskel og baggrundsluminansen.

Ved en Weber-Fechner-test bliver en person præsenteret for to næsten ens stimuli og bedt om at svare på, om han kan registrere en forskel. Det har vist sig, at den mindste registrerbare forskel er tæt på at være stort set proportional med intensiteten af stimulus, i dette tilfælde baggrundsluminansen.


gv-70-60-10-FIGUR-netop skelnelig-kontrast-low.jpg

Grafen viser forholdet mellem ΔL og L, som ifølge Weber-Fechners lov er konstant. Denne lovmæssighed gælder, når forholdet mellem ΔL og L er større end 0,01 og baggrundsluminansen ikke er så høj at den giver anledning til blænding.

 

Relaterede emner: