Kontrast

Lysets kontrastskabende egenskaber

Kontraster kan være store eller små og afhænger af mange faktorer, herunder lysets indfaldsretning.

gv-70-10-40-glpa-storflade-armatur-high,jpg

Buler i en blank overflade fremstår
tydeligt, hvis fladen belyses af et
storfladearmatur med et passende
møster, som kan spejles i fladen.
zoom

Synligheden af detaljer i et emne, f.eks. et arbejdsemne, skabes via kontraster mellem de enkelte detaljer og baggrunden.

Lysets indfaldsretning
Lysets retning og skyggedannende egenskaber er bestemmende for, hvordan vi opfatter former og overflader. Skyggerne giver karakter og liv. Uden skygger opleves tingenes form kun svagt. Det må der tages hensyn til ved valg af belysning. Man kan tale om to typer lys:

  • belysning, hvor lyset primært er diffust og kommer fra alle retninger, f.eks. fra mange armaturer, og meget lys er reflekteret fra vægge og loft
  • belysning, hvor lyset primært er rettet og kommer fra et enkelt armatur, f.eks. en spot eller en arbejdslampe

Det diffuse lys får genstande og personer til at virke udflydende og formløse. Det rettede lys tegner derimod skarpe skygger og fremhæver former og struktur. Helt rettet lys kan give for skarpe og sorte skygger. Ofte har man brug for en blanding af diffust og mere eller mindre rettet lys.

 

gv-70-10-10-glpa-styropor-high.jpg

Tandhjulsmodel i diffus, rettet og blandet lys. Den bedste belysning er her en passende blanding af rettet og diffus belysning. Foto: DCL.

 

gv-70-10-20-glpa-rettet-diffust-lys-metalværksted-high.jpg

Detaljer i metal i diffus (m.) og rettet belysning (th.). Den bedste belysning er den diffuse, som ikke giver anledning til spejlinger og derved udvisker detaljerne i metallet. Foto: DCL.

 

gv-70-10-30-glpa-rettet-diffust-lys-træværksted-high.jpg

Detaljer i træ i diffus (m.) og rettet belysning (th.). Den bedste belysning er det rettede strejflys, som giver anledning til en passende skyggetegning og derved viser detaljerne i træet. Foto: DCL.

 


Kontraster i skærme
Kontrasten mellem tekst og baggrund på en skærm, f.eks. en computerskærm, er afgørende for læsbarheden. Kontrasten kan normalt inden for visse grænser indstilles på skærmen. Et belysningsanlæg må indrettes, så man undgår for kraftig belysning direkte på skærmen. Alle former for reflekser, også reflekser af jævnt lysende flader, vil forringe kontrasten og skal derfor undgås.

Lys kan minske kontrasten på en skærm ved:

  • refleksblænding, som skyldes belysningen på skærmen, og
  • luminanser fra armaturer og lyse flader, der spejles i skærmen (DS/EN 12464-1 afsnit 4.9.2).

Relaterede emner: