Kontrast

Kontrastblænding

Ved kontrastblænding forstås den følelse af ubehag og eventuel nedsættelse af synspræstationen der opstår, hvis der er en stor kontrast, dvs. store luminansforskelle, mellem nærliggende flader.

Hvis der i den centrale del af synsfeltet findes meget større (eller mindre) luminanser end i de perifere dele af synsfeltet, nedsættes synsstyrken væsentligt.

I praksis kan kontrastblænding forekomme, hvis man ser på et stykke hvidt papir på en mørk skrivebordsplade eller på en mørk skoletavle anbragt på en hvid væg. I sidstnævnte tilfælde vil adaptationsniveauet være bestemt af den hvide væg og bevirke at kontrasten mellem kridt og tavle tilsyneladende bliver for lille.

Ved dagslys forekommer kontrastblænding ofte. Hvis man for eksempel har et lyst vindue for enden af en gang uden lys, vil man have vanskeligt ved at se, hvad der findes i gangen på grund af den store forskel i luminanser.

 

Relaterede emner: