Farvetemperatur

Øjet tilpasser sig lysets farve

Lysfarven påvirker vores indtryk af omgivelserne. Når der er tale om hvidt lys, tilpasser vores øjne sig dog hurtigt lysets farvetone.

Vores visuelle system har en evne til i en vis udstrækning at se bort fra lysets påvirkning af en farve. Dette gælder for hvidt lys ,og man anvender i den forbindelse begrebet kromatisk adaptation. Selvom et hvidt objekt ser forskelligt ud under forskellige typer hvidt lys, vil objektet bevare den hvide fremtræden, så længe vores øjne er adapteret til lysets aktuelle lysfarve.

Hvis vi kommer fra et lokale med meget varmt lys på 2.500 K til et lokale, hvor farvetemperaturen er på 3.000 K, vil vi i første omgang opleve lyset i det nye lokale som køligt. Ligesom øjet tilpasser sig det lysniveau, der er i omgivelserne (adaptation), tilpasser det sig nemlig også lysets farve.

 

gv-40-20-10-dcl-kromatisk-adaption-high.jpg

Figuren viser hvordan lys med forskellig farvetemperatur tilnærmelsesvist fremstår efter adaptation til en farvetemperatur på hhv. 2.850 K, 4.000 K og 6.500 K. Figur: DCL.

 

Lysfarven påvirker desuden vores indtryk af et rum. For eksempel vil et lokale, hvor lyset er relativt koldt, ofte virke renere end et lokale med en varm lysfarve. Desuden er det kendt, at man lidt lettere får en følelse af at man fryser i et rum med kølig belysning.Relaterede emner: