Blænding

Blændingsgrænser

Ubehagsblænding skal begrænses på arbejdspladser og i mange andre sammenhænge. Derfor indeholder standarder for belysning som regel såkaldte blændingsgrænser.

I den europæiske standard 'DS/EN 12464-1 Lys og belysning - Lys ved arbejdspladse - Del 1: Indendørs arbejdspladser', er krav til belysningens ydeevne med hensyn til begrænsning af ubehagsblænding angivet med et maksimalt blændingstal, dvs. en blændingsgrænse.

Blændingstal angives på en UGR-skala, som i praksis går fra 13 til 28, hvor det største blændingstal angiver den kraftigste blænding. Den mindste forskel i blændingstallet, der giver en mærkbar forskel i blænding, er 3.

Blændingstal beregnes ved hjælp af et belysningsberegningsprogram.

 

Relaterede emner: