Belysningsstyrke

Enheden for belysningsstyrke

Da belysningsstyrke måles i lux, kaldes belysningsstyrken i nogle sammenhænge for lux-tallet.

Enheden for belysningsstyrke er lux, og i nogle sammenhænge forkortet lx.

Ved belysningsstyrken E i et punkt af en overflade forstås forholdet mellem lysstrømmen, der rammer et overfladeelement indeholdende punktet, og arealet af dette element. Da belysningsstyrken kan variere fra punkt til punkt, er dette kun korrekt, når overfladeelementet er uendeligt lille. Vi får derfor, at

E = dΦ/dA

Er belysningsstyrken konstant indenfor et større areal, eller regner man med middelbelysningsstyrken indenfor dette, fås

E = Φ/A

Hvis vi i denne formel indsætter enheden for lysstrøm og areal, fås enheden for belysningsstyrke som

1 lumen / 1 m2 = 1 lux

eller:

1 lux er den belysningsstyrke, som en flade får, når hver m2 af den rammes af en lysstrøm på 1 lumen.

Lux er i øvrigt en afledt SI-enhed i det Internationale Enhedssystem (Système Internationale).

 

Relaterede emner: