Dokumentation af dagslysforhold

Introduktion

Dagslysforholdene i en bygning eller et rum kan dokumenteres på flere måder og mere eller mindre præcist.

Blandt de simple former for dokumentation af dagslysmængden i et lokale er angivelse af forholdet mellem vindues- og gulvarealet. En anden simpel måde er at beregne dagslysfaktoren i en eller flere positioner.

I sammenhænge der kræver en mere detaljeret kortlægning af dagslysforholdene og mængden af dagslys kan dynamiske dagslysparametre, som baserer sig på en simulering af dagslysforholdene over et helt år, anvendes.

Til dagslysforholdene knytter sig desuden forhold vedr. luminans, blænding, kontrast og udsyn.

 

Relaterede emner: