Designprocessen

Udvikling af vinduessystem

Afhængig af en bygnings generelle form og orientering, må man i forbindelse med udvikling af bygningens vinduessystem tage højde for en række centrale faktorer, herunder størrelser, placering, glas og afskærmning.

Hvis bygningen er karakteriseret ved et smalt 'footprint' og rum med begrænset dybde, er det normalt tilstrækkeligt at sørge for vinduer i bygningens facade. Fastlæggelse af den rigtige vinduesstørrelse må ske i forhold til krav til termiske forhold og lystransmittans. Lystransmittans og vinduesstørrelse bestemmer dagslysbelysningstyrken i et rum. Jo lavere lystransmittans glasset har, jo større skal mængden af glas i facaden være.

Hvis en bygning er karakteriseret ved et stort footprint og dybe rum, vil kun de arealer i bygningen, der er tæt på facaden, blive effektivt belyst gennem dagslysåbninger i facaden. Den øverste etage vil normal kunne belyses gennem lysåbninger i tagfladen. Til at belyse sektioner i de indre dele af bygningen kan man overveje gårde eller atrier (glasoverdækkede gårde).

Gennem designprocessen må der tages yderligere beslutninger mht. eksakte placeringer og størrelser af vinduesåbninger, såvel som passende afskærmningsudstyr og glasteknologi samt interaktionen mellem dagslys og kunstlyssystemer. Dette inkluderer dels inddeling af belysningen i zoner til brug i forbindelse med dagslysstyring, dels koordinering af lyskilder i forhold til farveegenskaber (farvegengivelse og farvetemperatur) samt operationelle principper (f.eks. dæmpning). Visuelle komfortkriterier må også kontrolleres på dette stadie, ligesom detaljerede analyser må foretages med henblik på at eliminere potentielle blændingsproblemer og andre gener.

Det er desuden vigtigt at koordinere dagslys og kunstlyssystemer med udvælgelse og funktion af bygningens varme-, kølings- og ventilationssystem. Da der er klare forbindelser mellem overophedning pga. solvarme, varmetab via dagslysåbninger og den energi, der kræves til at drive et køleanlæg, må dette ikke overlades til tilfældighederne. Der anbefales derfor at benytte passende værktøjer til bygningsenergieffektivisering i forbindelse med udvælgelse og konfigurering af disse systemer. Hvis det er nødvendigt, og dagslysdesignet skaber for mange problemer til at der kan opnås en energieffektiv og tilstrækkelig behagelig kombination af systemer, må designbeslutningerne revideres.

 

Relaterede emner: