Designprocessen

Introduktion

Vil man skabe optimale dagslysforhold i en bygning, må man tage højde for alle relevante forhold vedr. beliggenhed, omgivelser, facade, indretning og indeklima, så alle komponenter tilsammen bidrager til at skabe termisk, akustisk og visuel komfort på en økonomisk og energieffektiv måde.

En arkitektonisk proces eller en proces omkring bygningsdesign, som har til formål at skabe form og rum, der giver gode og æstetisk behagelige arbejds- og leveforhold for brugerne, sker normalt ikke i en lineær række af aktiviteter. En ikke-lineær række indebærer at designbehov revurderes gentagne gange i processen baseret på de erfaringer, der opstår undervejs. Når som helst i designprocessen kan det ske, at et ønsket designkriterium af en eller anden årsag ikke kan opfyldes. Dette kan kræve en revurdering af tidligere designbeslutninger samt ændringer af forudsætninger eller tiltag.

Hvilke interessenter, der involveres i designprocessen kan variere afhængig af størrelse og kompleksitet af designopgaven. Daglysdesigneren kan være ansat af og arbejde direkte med ejeren af bygningen og/eller af repræsentanter for ejeren. I andre tilfælde kan dagslysdesigneren være arkitekten eller en ansat af arkitekten og samarbejde med ejeren og andre medlemmer af designteamet, herunder indretningsarkitekter, ingeniører og/eller energikonsulenter. I alle tilfælde er god kommunikation mellem alle parter nøglen til et vellykket design.

 

Relaterede emner: