Designprocessen

Dagslys og klima

For at kunne opstille detaljerede mål for dagslysets effektivitet må dagslysdesigneren kende til de makro- og mikroklimatiske forhold i det område en kommende bygning skal placeres i.

Mens klimadata fra den nærmeste vejrstation kan give et overordnet billede af områdets klima, kan forholdene omkring bygningen være påvirket af lokale vejrmønstre bestemt af landskab- og vandforhold. De lokale vejrmønstre kan påvirke temperatur, fugtighed, tåge og skydække, men også vindforhold kan kræve et andet design end det, som data fra den nærmeste vejrstation viser.

Områdelayout og kontekst
Solens position er særlig interessant for designeren pga. dens potentielt store bidrag til belysningen. For at forstå en bygnings omgivelser og vurdere et områdes eksponering for direkte sollys kan man benytte et skyggediagram (horizon obstruction diagram), der viser det tidspunkt, hvor direkte sollys er blokeret fra at ramme noget punkt i området/bygningen.

Man kan plotte en "skyline" direkte på et solbanediagram (sun path diagram) for den aktuelle breddegrad med hjælp fra en transit eller en teodolit.

I forbindelse med andre bygninger og landskaber (topografier), der omgiver bygningsområdet, må træer og anden bevoksning også tages i betragtning.

Det kan anbefales at vurdere, hvordan topografien og konteksten i et område vil påvirke andre indeklimaparametre i en bygning, f.eks. varme og køling, vind og fugtighed. En bygning, der ligger på toppen af en bakke, kan være udsat for stærk vind, som gør anvendelse af især udendørs afskærmning svær eller umulig. En bygning i en dal kan være mindre eksponeret for sollys til opvarmning og omgivet af mere kølig luft og fugtighed, hvilket kan resultere i øgede krav til den termiske modstand i vægge og vinduessystemer. En bygning på en skråning, der vender mod solen har en tendens til at være varmere og have større tilgang af dagslys end en bygning, der ligger på en skråning, der vender væk fra solen. Fremherskende vinde må tages i betragtning, da de kan have afgørende betydning for de termiske forhold.

 

Relaterede emner: