Dagslysstyring og blændingskontrol

kilder til varmebelastning

$currentPage/forfatter

Beskrivelse:
Mange kilder bidrager til varmebelastningen. Figur: DCL, source: LBNL Tips for Daylighting with Windows.

Download lav opløsning (50.87 KB)