Dagslysåbninger i rum og bygninger

distribution af dagslys

$currentPage/forfatter

Beskrivelse:
Højtsiddende vinduer giver en bedre distribution af dagslys i rummet end lavtsiddende vinduer. En lyshylde forbedrer distributionen af dagslys. Figur: DCL, source: LBNL.

Download høj opløsning (95.05 KB)